Eric Mullo

Det här jobbar jag med och har jobbat med.

VD och Integrationsexpert

VD och integrationsexpert på IntelligentProc AB med godkänd PEPPOL Access Point.

Med våran kärnverksamhet runt ramverket PEPPOL och våran webb baserade lättviktsklient brease.se så är vi en av de fösta spelarna i branchen gällande gränslösa e-dokument med PEPPOL gränssnitt. Läs mer på våran informationssida om PEPPOL.

Webbansvarig Moderna FörsäkringarBest3     Atlantica    Netviq


Webbansvarig på Modera Försäkringar, Atlantica, Netviq och Brokerline där jag ansvar för att utveckla och värna för våra internetkanaler.

Ansvarar också för integrationer mot partners och konceptaffärer och är delaktig i kravställning för Atlanticas mobil applikatoner.

Webbansvarig på "Sveriges bästa försäkrings och pernsionssajt" (enligt IW) där jag är delaktig i allt som rör våra internetkanaler.
Både våra egna webbplatser med beräkningssidor etc till mer tekniska integrationer mot partners.
Alla våra webbapplikationer har skapats med mig som drivande projektledare och tekniskt ansvarig. Dessa har helt ny design och teknik vilket medför att det går både enklare och snabbare för kunden att få en premie samt att förstå vad de köper och minimerar risken för fel i bakomvarande försäkringssystem.
Dessa finns på

www.modernaforsakringar.se (Sveriges bästa försäkrings och pensionssajt, IW 2011)
www.atlantica.se
www.netviq.se
www.brokerline.nu

Tack vare den nya lösningen kan även partners enkelt dra nytta av våra produkter där de antingen kan koppla in sina egna program helt eller få anpassade premieberäknare från oss med sitt utseende redo att användas på deras webbplats.

Resan med att bygga om våran webb startade för ca två år sedan och med stor glädje är vi nu framröstade till Sveriges bästa försäkrings och pensionssajt av Internetworld.

Som en del i utvecklingen av våra system så har jag bland annat lett arbetet med att bygga ihop systemen med flera underleverantörer vilket gett företaget mindre administration och klarare, snabbare priser till underleverantörerna.

En följd av detta är att det nu är enklare för återförsäljarna att ge rätt pris på premier och teckna försäkringar till en varierande målgrupp och våra egna avdelningar kan enkelt se exakt vad som hänt och hur affärsläget är.

De som integrerats hos oss med mig i en ledande roll är jämförelsesajter, konceptaffärer och minde integrationer som SOS International.

Jag ansvarar oxå för några minde java baserade applikationer som industri och företags webb app (Brokerline), söka stula båtar och ett mindre SAK beräkningsprogram.

Systemutvecklare på Astra Zenica

 Uppdrag att ta fram en webb-baserad datalagringsapplikation.

Applikationen är ett stöd till forskare när de tar fram resultet från deras instrument (mass-spekrometer). Men stöd av detta gränssnitt kan forskarna arbeta effektivare och nå resultaten snabbare. Förenklat slumpar denna applikation fram "batcher" med ett antal prov, kallibreringsprov, reningsprov och placerar dem i en matris. Varje prov i sig märks med ett unikt id då färdiga körningar går till lagring och lätt ska gå att identifiera senare. Körningar kan även kopplas till en grafisk bild av resultatet.

Konsultuppdrag hos Riksgäldskontoret

Utveckling av en stabil plattform för riksgäldens ekonomer och strateger i form av en intern webbapplikation (Sigma Likvidprognos).

Sigma Likvidprognos används dagligen för att beräkna Sveriges Ekonomi i form av ett excel-liknande webbgränssnitt. Med detta delvis automatiserade programmet minskar felmarginalerna avsevärt och ekonomerna kan med större säkerhet använda de olika finansiella posterna systemet räknar fram. Jag var ensamt ansvarig för hela framtagandet av denna mycket lyckade produkt. Arbetet skedde nära kund / beställare för att säkra deras behov och krav på applikationen. Projektet tog 4 månader från start till slut, vilket var en extremt kort leveranstid.

Applikationsspecialist på IBX

Applikationsspecialist för webbaserade b2b affärsapplikationer.

Ansvarig för upphandlings och leverantör/fakturerings applicationer. På IBX hade jag en nyckelroll för att förbättra och utveckla ny funktionalitet efter kundernas och verksamhetens krav på dessa produkter.
Utvecklade och designade även en ny webbaserad sökmotor där jag var delaktig i databasmodellering, mjukvarudesign och utveckling.
Detta var företagets första egenutvecklade produkt och väldigt uppskattad av både anställda och kunder.

Konsult på Ab1 med fokus på webbutveckling

Konsult på ett litet konsultföretag med inriktning på B2B där jag jobbade på ett antal projekt med fokus på webb.

2002-2003 MatchProvider (HR Soft)
Mjukvaruarkitekt, utvecklare och databasmodellering. Skapade bland annat rekryteringsmodulen med matchningsalgoritmer till deras HR-applikation. Egendesignat ramverk till användargränssnittet som använde XML och XSL för att generera webbsidorna.

2002 OREO
Teknisk projectledare, mjukvaruarkitekt, utvecklare och databasdesign för en webbaserad applikation för offentliga upphandlingar. Internprojekt som byggde vidare på ProTender från 2000-2001 där jag och en till konsult rensade och byggde om hela arkitekturen.

2002 Posten Internet
Utveckling av postens webapplikation för företag. 
Ett kort uppdrag på posten där jag skapade reklamationssidorna för posten företag på nätet. 

2000-2001 Underkonsult ICON och ProTender
Utvecklare för en applikation inom offentlig upphandling. Från usecase till databas och gui. Se även OREO, som är en fortsättning av detta.
Började med att skriva testprogram för lasttester och modultester för att senare fortsätta med usecase utveckling.

Konsult på Mandator/Cell

Mjukvaruutvecklare för en dataswitch (Fs/PFS) och del av styrgrupp.

Felrättning samt vidarutveckling för nyare dataprotocoll och önskade funktioner. Var även en del av produktens styrgrupp med mål att föreslå framtida lösningar och utvecklingsinriktningar. Gruppen hade även ansvar att deligera de olika uppgifterna mellan utvecklarna. Den yngste som blivit invald i denna grupp.

Kandidatexamen på KTH

Kantidatexamen på KTH med inriktning på tele och datakommunikation.

Examensarbete på FMV där ett program togs fram för att simulera utsignaler från ett lasergyro. Denna applikation körs sedan på en lapptop för att simulera hur olika system reagerar på dess signaler.
Applikationen skrev både i C och C++.

Militärtjänst

Pionjärgruppchef på I21 Sollefteå

10 månaders värnplikt som Pionjärgruppchef med många roliga och sprängfyllda dagar.